31-10-09

Allerheiligen - Allerzielen.

Kerkhofblommen.

 

grafrust

Zoo daar ooit een blomke groeide

klein

over 'tgraf waarin gij ligt... of het nog zoo schoone bloeide: zuiver als het zonnelicht... blank gelijk een lelie blank is... vonklend als een roozenhert... needrig als de needre ranke is van winde daar m' op terdt... riekend, vol van honing, en de geren van de bie bezocht... nog en waar 't, voor  die u kende... geen dat u gelijken mocht!  Priester-dichter Guido Gezelle.

kerkhof

Allerheiligen ... Allerzielen: mooie herinneringen mee dragen in de eeuwigheid.

21:28 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oktober 2009 was....

... bovengemiddeld zacht.

oktober was vrij zacht

 

19:56 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

België: recessie officieel voorbij.

Licht aan het einde van die donker tunnel...

Licht aan het einde van de tunnel

....officieel en of reëel?

 

wearemakingprogress groot

 

efficiencyisdoingthingsright_small

 

 

youcantbuildareputation

 

act_small

 

.... Indien eenieder voor zijn eigen deur veegt is gans de st(r)aat schoon.

 

"Woorden wekken, voorbeelden trekken".

17:33 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-10-09

België is duurste staat van Europa.

wist uBelgië heeft het duurste overheidsapparaat van heel Europa.

In 2006 slorpten de loonkosten van de ambtenaren meer dan 7,5 miljard euro op. Dat is 2 procent van het bruto binnenlands product, wat België ruim de koploper van alle EU-landen maakte. Sindsdien bleef de tewerkstelling bij de diverse Belgische overheden sneller toenemen dan de economie groeide.

Het Planbureau noemt de overheid onomwonden de belangrijkste werkgever van het land, goed voor 18,5 procent van de tewerkstelling. Dat is het meeste van alle 17 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

1,4 miljoen Belgen werken (on)rechtstreeks  voor overheid. Andere cijfers zijn nog hallcinanter. Volgens VKW Metena, een werkgeversdenktank, werken grof geteld 1,4 miljoen Belgen rechtstreeks of onrechtstreeks voor de overheid. Dat is 43 procent van de actieve Belgische bevolking. In dat cijfer zitten de 807.000 ambtenaren begrepen die werken in de administraties, onderwijs en gezondheidszorg, maar ook werklozen of  de mensen die tewerkgesteld worden in een dienstenchequestatuut.

Ook de werknemers van overheidsbedrijven als de NMBS of  De Post worden erin meegeteld.

europa

 Europa.

20:54 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europese leiders in Brussel.

Brussel -  Donderdag:  De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie hebben een compromis bereikt met Tsjechië over de ratificatie van het verdrag van Lissabon. Dat is uit diplomatieke bronnen vernomen....Weg ligt nu open voor de verkiezing van de éérste EU-president.

30 okt EUraad. akkoord klimaatfactuur

- Vrijdag : De 27 staats- en regeringsleiders van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt voor een mandaat waarmee ze naar de klimaatconferentie van Kopenhagen trekken in december. Er is een vaag akkoord over de financiering.

 

Op 7 december begint in de Deense hoofdstad Kopenhagen de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Daar moeten afspraken worden gemaakt over een reductie van de wereldwijde CO2- uitstoot om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De afspraken van Kopenhagen moeten een vervolg vormen op het Kyoto-protocol, dat afloopt in 2012.

20:36 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-09

Herfstvakantie... wordt nat.

Het is weer voorbij.... die mooie zomer.

Herfstvakantie

 

Nog even genieten van de laatste zomerzon ...thuis, ver weg of vlak bij en dan maar zingen in de regen....

20061021180826-singin-rain-3

... I am singing in the rain.

21:10 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Grootste cruiseschip ter wereld klaar om af te varen.

Een werf in het Finse Turku heeft het grootste cruiseschip ter wereld, de 'Oasis of the Seas', aan zijn rederij Royal Caribbean International (RCI) overgedragen. De drijvende stad kon het terrein van de STX-werf echter niet zoals gepland midden deze week verlaten voor zijn eerste trans-Atlantische overtocht richting Florida.

cruise schip Oasis of the seas grootste ter wereld

Oasis of the Seas.... 'goeie vaart'.

 

360 m lang: -  Ten vroegste vannacht zal het 360 meter lange schip afvaren, verklaarde een woordvoerder van de vroegere Aker-werf; hij noemde "het weer en de enorme belangstelling" de ietwat vage reden voor de verlating.

940 miljoen euro: -  Met bouwkosten van 940 miljoien euro behoort de 'Oasis of the Seas' ook tot de duurste cruiseschepen van de wereld. Bijna 6.300 passagiers en 2.165 bemanningsleden kunnen op de drijvende stad over de wereldzeeën dobberen. Op 16 dekken worden vele "ervaringswerelden" van de klimmuur over zwembaden tot basketbalveld en verschillende  zalen voor musicals of ijsschaatsvoorstellingen aangeboden.

Metershoge bomen: -  Voor hun natuurgevoel op het stalen monster moeten echter metershoge bomen zorgen. Die komen echter pas na de aankomst in Florida aan boord, waar de eigenlijke doop op 30 november in de haven van Fort Lauderdale is gepland. Op de werf, die tot het Zuid-Koreaans STX-concern behoort, zal ook nog een zusterschip van de 'Oasis of the Seas' gebouwd worden.

20:56 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rio de Janeiro: Standbeeld Christus de Verlosser wordt gerenoveerd.

Het 30- meter hoge standbeeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro (hoofdstad van Brazilië), dat op een voetstuk staat van acht meter wordt gerenoveerd. Dat heeft de katholieke Kerk van Brazilië woensdag aangekondigd. De facelift zal zo 'n 3,5 miljoen dollar kosten.

Rio de janeiro de verlosser 'Christus de Verlosser'  de toeristische trekpleister van Rio de Janeiro.

 

De werken aan het 78-jaar oude standbeeld zullen vier tot zes maanden duren. Voor de renovatie van het beeld rekent de Kerk onder meer op giften van de gelovigen. In de 252 parochies van het aartsbisdom zullen replica's van het standbeeld verkocht worden waarvan de oipbrengst gaat naar de renovatie.

 

Het standbeeld is de belangrijkste trekpleister van Rio. Het 1.145 ton wegende standbeeld wordt jaarlijks bewonderd door 1,8 miljoen personen. Het staat op de 710 meter hoge berg Corcovado, uitkijkend over de stad. Het standbeeld heeft een spanwijdte tussen beide armen van 28 meter. Het is gemaakt in Frankrijk, waarna het in blokken van 16 ton is verscheept naar Brazilië.

 

20:17 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europa gewrongen tussen leverancier en winkelier.

WarningLandbouwers krijgen een te klein deel van het geld dat een consument betaalt voor voeding. distributirketens leggen hun wil op, maar zijn nu zelf bang voor internetwinkels. De Europese Commissie zoekt oplossingen maar vindt vooral problemen.

...... Europa moet kiezen tussen een vrije markt of toch maar de zwakke spelers wat helpen.

20:02 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ererector Marc Vervenne 'K.U.Leuven' ereburger.

rector Marc Vervenne ereburgerErerector Marc Vervenne van de Katholieke Universiteit Leuven ontving maandag het ereburgerschap van de stad Leuven.

In de motivatie wees het stadsbestuur op het beleid van de ererector, gericht op de groei van de K.U.Leuven tot de Europese top. Zijn opvolgers krijgen op die manier alle kansen om de universiteit verder te laten groeien. Door zijn werk heeft hij bijgedragen tot de ontwikkeling van een scheppings- en innovatief klimaat in de stad en de regio, aldus het Leuvense stadsbestuur.

19:53 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Van Rompuy bundelt krachten met Zapatero en Bajnaj.

De drie komende voorzitterschappen van de Europese Unie, Spanje, België en Hongarije, willen nauw samenwerken en voor continuïteit zorgen in hun beleid. De drie premiers stelden donderdag, voor aanvang van de Europese top in Brussel, hun intenties en het gemeenschappelijk logo voor.

premiers Zapatero spanje, Van Rompuy en hongaar BajnajPremier Zapatero -Van Rompuy en -Bajnaj.
 
Vanaf 1 januari neemt de Spaanse premier José Luis Zapatero gedurende zes maanden het EU-voorzitterschap waar. Op 1 juli volgt de Belgische premier Herman Van Rompuy en op 1 januari 2010 is het de beurt aan de Hongaarse regeringsleider Gordon Bajnaj.
'Door gedurende 18 maanden nauw samen te werken willen we de efficiëntie van het Europees beleid en de duidelijkheid verhogen', aldus Zapatero. De drie landen zullen in december een gemeenschappelijk programma voorstellen.

 

19:45 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-10-09

EC reikt Landbouw de hand.

europese-commissieEC staat lidstaten tijdelijk verlening van staatssteun tot 15.000 euro per landbouwer toe.

handdruk

Deze maatregel voor een eenmalige betaling van maximaal 15.000 euro aan staatssteun per landbouwer is vandaag door de Commissie goedgekeurd. Hij maakt deel uit van de inspanningen van de Commissie om de inkomens van de melkproducenten te stabiliseren, maar staat ook open voor landbouwers in andere sectoren.

Landbouw is en blijft primaire sector....Geen Toekomst zonder landbouw.... Geen Landbouw zonder toekomst...

21:13 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wie wordt de president van de EU?

De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker is geïnteresseerd in de post van voorzitter van de Europese Unie. 'Indien ik geroepen wordt, zie ik geen reden om daar niet op in te gaan. Op voorwaarde wel dat de post gepaard gaat met de nodige ambities', verklaarde de Luxemburgse eerste minister. Daarmee is hij een tegenkandidaat voor de gewezen Britse premier Tony Blair.

Jean-Claude Juncker Lux premier Jean-Claude Juncker, de nestor onder de Europese regeringsleiders.
 
Juncker wordt al een hele tijd genoemd als kandidaat voor de functie die er komt indien het Verdrag van Lissabon van kracht wordt. Het is echter de eerste keer dat Juncker zelf zegt geïnteresseerd te zijn. ' Ik heb geleerd dat je je voor dergelijke functie geen kandidaat moet stellen. Je moet wachten tot je ervoor geroepen wordt', stelt de Luxemburger nog.
In Le Monde haalt Juncker nog uit naar, voornamelijk Britse, critici die stellen dat Juncker een te kleine natie vertegenwoordigt. 'Ik ben geen dwerg. In tegenstelling tot wat de Britse pers zegt, heb ik vriendschappelijke relaties met Vladimir Poetin. Bovendien ken ik de Chinese leiders al geruime tijd'.

21:02 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

TV-quiz: zoektocht naar 'Slimste Mens'.

Na het tijdperk-Reynebeau/Torfs pakt 'De Slimste mens' het dit seizoen anders aan. De jury bestaat niet langer uit één persoon, maar uit negen mensen met een komische inslag die telkens in duo zullen aantreden.

Quiz

Wie de lolbroek mocht uithangen, was binnen de muren van woestijnvis lange tijd een goedbewaard geheim. Vandaag zijn de namen eindelijk bekend gemaakt: het gaat om Mark Eyskens, Philippe Geubels, Kamagurka, Frank Focketyn, Louis Tobback, Gunter Lamoot, Sien Eggers, Guy Mortier en Urbanus. Acht mannen en één vrouw dus die de loodzware erfenis gekregen hebben om Eric Van looy bij te staan in zijn leutige zoektocht naar de bollebos onder de slimsten.

20:47 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-10-09

Splitsen..... wat splitsen?

Waar zijn die Vlaamse leeuwen nu?
 
Duits en frans redden federale regering.... 20 Duitstalige Belgen hebben het begrepen.
 
"België is een compromis: als er over existentiële zaken geen consensus is, komen het land en ook de gewesten en gemeenschappen in gevaar" zei een Fractieleider....

 

In België betaalt men met  Europese-euro's.!?

11:12 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-09

Zwemmen: Belgisch record.

Kimberley Buys heeft haar Belgisch record op de 100 meter rugslag in klein bad (25m) aangescherpt.

Kimberleu buys Belgisch besttijd 100 m. rugslag

 

In het Duitse Aken tikte de 20-jarige Waaslandse aan in 59.19,71 honderdsten sneller dan de 59,90 die ze op 19 oktober in hetzelfde bad had laten optekenen. Gisteren had Buyse met 26,56 ook al een nieuw Belgische besttijd op de 50 meter vlinderslag gezwommen.

16:34 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tennis: Safina is opnieuw de nummer één.

Dinara Safina lost Serena Williams opnieuw af als nummer een van de wereld. De 23 jarige Russin heeft nu 155 punten voor op de Amerikaanse. De Russische Svetlana Kuztnetsova is nog steeds 's werelds nummer drie.

26 okt Dinara SAfina Russin nr één

 

Clijsters beste Belgische.

Kim Clijsters blijft met een achttiende plaats de hoogst gerangschikte Belgische. Ze wordt nu wel op de hielen gezeten door Yanina Wickmayer, die dankzij een halve finale in Luxemburg van 20 naar 19 steeg. Clijsters telt amper dertig punten meer dan wWckmayer, Kirsten Flipkens, van 85 naar 80, is de derde Belgische in de top 100.

De Zwitserse Timea Bacsinszky, die in Luxemburg met de zege aan de haal ging, stijgt van 70 naar 55. De Italiaanse Francesca Schiavone boekt dankzij toernooiwinst in Moskou zeven plaatsen winst: van 24 naar 17.

26 okt clijsters nr 17

Clijsters nu op de 18e plaats.

16:25 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geef ons heden ons dagelijks brood.

granen

 

broodWintertarwezaai volop aan de gang.

Overal in het land wordt geploegd en gezaaid.

ploegen en zaaien

De grond ligt er perfect bij. Naar het zeggen van grote telers zal de oppervlakte maar weinig verschillen met deze van het voorgaande seizoen.

 

ploegen en zaaien 2

"Zo snel de bietengrond vrij komt zaaien we. Alle aardappel- en vlasvelden zijn intussen al bewerkt. Kortom we staan op 3/4 van de geplande oppervlakte met onder perfecte omstandigheden uitgezaaide tarwe.

In wintergerst hielden we dezelfde oppervlakte als verleden jaar", dat waren de woorden van een grote teler uit de streek van Genappe vandaag/maandag. Agripress.

Ter inlichting:   De marktprijzen uitbetaald aan landbouwers, geleverd bij de handelaar (prijzen per ton in euro) is momenteel

-voedertarwe: 98,50

-baktarwe:    100,50. ( 4,054 fr/kg).

Hiermee verdient de boer zijn brood niet meer...... en de boer hij ploegde (noodgedwongen) voort.

 

 

 

 

 

15:57 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-10-09

Nieuwe Duitse regering.

Samenstelling van de nieuwe Duitse regering, een coalitie van christendemocraten (CDU/CSU) en liberalen (FDP).

25 okt Westermalle maerkel en Seehofer 
Guido Westerwelle voorzitter FDP, bondskanselier Angela Merkel en Horst Seehofer voorzitter CSU.
 
De lijst is nog niet officieel gepubliceerd maar de door de media naar voren geschoven namen werden zaterdag door vorig en nieuw bondskanselier Angela Merkel op een persconferentie bevestigd.
 
- De regering wordt woensdag ingezworen.-
 
Bondskanselier: Angela Merkel (CDU)
Vice-bondskanselier en minister van Buitenlandse zaken: Guido Westerwelle (FDP)
Economie en Technologie: Rainer Brüderle (FDP)
Financiën: Wolfgang Schäuble (CDU)
Binnenlandse Zaken : Thomas de Maizière (CDU)
Defensie: Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU)
Justitie: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP)
Gezondheid: Philipp Rösler (FDP)
Landbouw en Consumentenzaken: Ilse Aigner (CSU)
Milieu: Norbert Röttgen (CDU)
Gezin: Ursula von der Leyen (CDU)
Werk: Franz Josef Jung  (CDU)
Transport: Peter Ramsauer (CSU)
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek: Annette Schavan (CDU)
Ontwikkelingssamenwerking: Dirk Niebel (FDP)
 
12-les_ch32
Nieuwe Duitse regering voorziet € 750 miljoen voor ondersteuning Landbouw.
Het regeringsakkoord van het nieuwe Duitse kabinet plant in 2010 en 2011 een steunprogramma van 750 miljoien euro voor de landbouw. De melkveehouderij krijgt het grootste deel, namelijk 500 milioen. Agripress.

20:11 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Landbouw-perikelen.

18185Aardappelrooiseizoen wordt afgerond.

Het rooien van de aardappelen ten noorden van de grote rivieren is nagenoeg voltooid.

In Zuid-Nederland is sprake van nog 15 % aardappelen te rooien, in België nauwelijks nog 5 %.

 

worteloogst

Worteloogst verloopt vlot.

Het rooien van wortelen verloopt vlot in de Benelux.

Daarbij valt het op dat er over het algemeen beperkt grond in de kisten komt. Heel anders dan vorig jaar.

19:48 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Algemeen belang.

 

kiespijn

... en opnieuw

 

Iemand aan de tand voelen.

17:52 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zonsopkomst... met het winteruur.

Morgenstond heeft 'goud in de mond'.

Zonsopgang door de mist

 

17:43 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-10-09

Weet u?

WarningSteeds meer mensen raken in de schulden door de factuur voor hun gsm-gebruik, hun gewone telefoon, internet of digitale tv. Dat zegt het Vlaams Centrum Schuldenbemiddeling.

Het centrum zag het aantal dossiers rond telecommunicatie in één jaar met bijna twee derde stijgen: van 21 pct in 2008 tot al 34 pct dit jaar.

 

 

12-les_ch32

Obama roept medische noodtoestand uit door Mexicaanse griep.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de medische noodtoestand afgekondigd in de Verenigde Staten nadat in het land meer dan 1.000 mensen overleden aan de Mexicaanse griep. Dat maakte het Witte Huis vandaag bekend.

20:43 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tennis: WTA-toernooi in Luxemburg.

Clijsters en Flipkens ook uitgeschakeld in dubbelspel.

24 okt clijsters en flipkens uitgeschakeld dubelspel

 

Kim Clijsters en Kirsten Flipkens werden vandaag uitgeschakele in de kwartfinales van het dubbelspel in het WTA-toernooi in Luxemburg. Het Belgische paar moest in 1 uur en 6 minuten met 3-6, 6-3 en 10-5 het onderspit delven voor de Tsjechische tweede reekshoofden Iveta Benesova en Barbara Zahlavova Strycova.

 

20:24 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-10-09

Tennis: WTA-toernooi Luxemburg.

Kim Clijsters is uitgeschakeld in de 1/8 finale.

23 okt verliest van Schnyder

Het tweede reekshoofd verloor in drie sets van Patty Schnyder.

 

23 okt snyder wint van clijsters De Zwitserse nummer 47 van de WTA-ranking won met 6-4, 3-6 en 7-6 (8/6).
De wedstrijd begon pas om 22 uur en duurde tot na middernacht. Clijsters leek de partij een paar keer uit handen te geven, maar verloor pas na een tiebreak in de derde set.

21:45 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Obama schenkt ijsberen gebied dat 17 keer groter is dan België.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft een gebied van 520.000 vierkante  kilometer in Alaska afgelijnd waar de ijsbeer extra beschermd gaat worden.

Ijsbeer

Er mogen daar volgens de wet niet langer activiteiten plaatsvinden die "een bedreiging vormen voor de leefwereld van de ijsbeer". Met andere woorden: het boren naar olie en gas wordt in dat gebied erg lastig zoniet onmogelijk.

De ijsbeer kreeg van voorganger Bush al het status van een bedreigd dier, waardoor bijvoorbeeld op het doden van ijsberen bijzonder zware straffen kwamen te staan. Natuurgroeperingenvonden dat niet genoeg. Obama komt hen nu deels tegemoet.

Nochtans gaf zijn administratie eerder deze week groen licht aan Shell om in de Beaufort Sea naar olie te beginnen boren. Daar leven veel bedreigde dieren zoals walvissen, walrussen en ijsberen.

21:27 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oostenrijk: skipistes nu al open door vroege sneeuwval.

De Oostenrijkse skidorpen Leogang en Kitzbühel doen dit weeken hun skiliften al draaien. Het is de vroegste seizoenstart ooit voor de bekende wintersportplaatsen. Ook andere gebieden gaan vervroegd open.

Kitzbuhel_

In Leogang, nabij Saalbach-Hinterglemm, viel de afgelopen dagen uitzonderlijk veel sneeuw. "We hebben tussen 70 en 100 centimeter sneeuw boven op de Asitz. Maandag vieren we de Oostenrijkse nationale feestdag en dus hebben we de pistes geprepareerd", aldus Kornel Grundner van het skigebied Leogang tegen Sneeuwverwachting.nl.

Primeur voor Kitzbühel: Het is de eerste keer in haar 80-jarig bestaan dat de liften zo vroeg opengaan. Het wereldberoemde skidorp laat de liften tijdens het weekend draaien tot 28 november, de opening van het reguliere skizeizoen.

oostenrijk_leogang_winterpanorama

Ook elders al  skipret. "Op het Kitzsteinhorn wordt al geskied tot aan het Alpincenter op 2500 meter en in Hinterux is het zomergebied al neerwaarts uitgebreid tot 2100 meter".

21:12 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-10-09

Langzaam maar zeker....

 

Van zomer naar winter.

 

jaargetijden kl

 

 Zaterdag op zondag....

winteruur

25 oktober is het winteruur.

21:06 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-10-09

Ultieme begrotingsopmaak: Legerriem wordt strak aangespannen.

Het leger moet nog veel zwaarder besparen dan minister De Crem in zijn herstructureringsplan heeft aangekondigd. De Regering heeft Defensie nog eens gepakt voor 31 miljoen euro extra. Het bericht wordt bevestigd door het kabinet -De Crem.

legerriem

 

Regering haalt de riem dicht

 

Defensie wil de bijkomende besparingsgolf oplossen door het personeel versneld af te bouwen en de sluiting van kazernes te vervroegen. Er zal ook bespaard worden op missies in Libanon, Kosovo en Afrika.

Het leger moet 97 miljoen euro besparen. Na een laatste doortocht in het begrotingscomité werd het totale bedrag met één pennentrek opgevoerd tot 128 miljoen euro. Voor het leger is dat een gigantische oefening, wetende dat de personeelskosten 1,8 miljard bedragen van een totaalbudget van 2,8 miljard en er in 2010 al 354 miljoen moet worden afbetaald voor de aankopen van nieuwe voertuigen.

Dat betekent dat de uitdunning van het personeel versneld moet worden. Nu heeft het leger nog 37.725 mensen in dienst, in 2013 mochten dat er maar 34.000 meer zijn. Dat afbouwen zal vlugger dan verwacht moeten gaan en het aantal militairen moet daarna nog verder dalen tot 31.000. Het wordt voor Defensie een gigantische operatie: 6.000 militairen zullen van job moeten veranderen en 5.000 zullen moeten verhuizen van standplaats, soms tot 200 kilometer van hun huidige woonplaats.

20:17 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reuzenspin uit Zuid-Afrika.

reuzenspin uit Zuid-AfrikaIn Zuid-Afrika is een gigantische spin ontdekt die enorme webben heeft. De vrouwelijke spinnen zijn tot 3,8 centimeter lang en hebben een spanwijdte van 10 tot 12 cm. Mannetjes zijn verrassend tot vijf keer kleiner dan de vrouwtjes.

19:55 Gepost door Lieve | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |